Expertní a vyhodnocovací činnost

  • stanovení výše majetkové újmy na technologických zařízeních a přístrojové technice s příslušenstvím,
  • stanovení výše ušlého zisku, poškození dobrého jména,
  • provádění expertních činností ve stavebnictví a strojírenství,
  • expertní činnost v oblasti silničních nehod.