Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Oceňování nemovitostí

Hlavní filozofií naší znalecké kanceláře je poskytovat svým klientům služby nejvyšší kvality v co největším rozsahu taktéž v oblasti oceňování věcí nemovitých. Náš tým je připraven realizovat ocenění pro komerční účely, pro daňové účely, pro účely soudních sporů a různá další využití.

Ocenění nemovitých věcí podle cenových předpisů pro účely:

 • převodu věcí nemovitých (koupě, směna, prodej, darování, dědictví),
 • zřízení věcných břemen.

Tržní ocenění nemovitých věcí pro účely:

 • zjištění reálné ceny zástav pro bankovní domy (hypoteční a komerční úvěry),
 • stanovení reálných tržních cen (pro potřeby občanů, podnikatelů, státních institucí, evropských institucí, rozhodců a soudů),
 • majetkového vkladu (navýšení jmění, sloučení, splynutí, odštěpení atd.),
 • insolvenčních řízení, zjištění vypořádacího spoluvlastnického podílu,
 • zjištění tržního nájemného za užívání nemovitých věcí (pozemků, staveb, provozních areálů a jednotek – bytů a nebytových prostor),
 • zjištění tržní hodnoty práva stavby a stavebního platu (§1240 a násl. NOZ),
 • zjištění pachtovného za zemědělský pacht pozemků lesních nebo zemědělských,
 • zjištění tržní hodnoty věcného břemene.

 

 

Typy oceňovaných nemovitých věcí:

 • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty),
 • byty a nebytové prostory v budovách a halách,
 • průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství),
 • zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů),
 • dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel),
 • občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci),
 • inženýrské stavby,
 • infrastrukturní stavby,
 • speciální průmyslové stavby,
 • pozemky (včetně zemědělských a lesních),
 • trvalé porosty,
 • lesní porosty,
 • rybníky a vodní nádrže,
 • právo stavby.

Oceňování ve zvláštních případech:

 • ložiska nerostných surovin,
 • zjištění výše majetkové újmy,
 • restituce a soudní rehabilitace,
 • pro účely účetnictví,
 • pro pojišťovny,
 • pro dělení spoluvlastnictví.