Certifikáty

 • Odhadce majetku pro oceňování podniků


 • Odhadce majetku pro oceňování
  staveb a pozemků


 • Odhadce majetku pro oceňování
  technologických celků, strojů a strojního
  zařízení

 

 

 • TEGOVA Certifikát


 • Oprávnění zpracovávat energetické
  náročnosti budov

Ostatní dokumenty