Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Oceňování obchodních závodů

Hlavním úkolem manažerů dneška se stává řízení hodnoty podniků/závodů, které spravují. Manažer, který začne posuzovat svá rozhodnutí podle jejich dopadů na hodnotu podniku/závodu zjišťuje, že musí začít zvažovat i podstatně radikálnější řešení, než byl dříve zvyklý. Strategie prodeje, radikální restrukturalizace či fúze podnikatelských jednotek se tak stávají běžnou součástí jeho úvah. Tyto operace umožňují přežít podnikům ve stále agresivnějším konkurenčním prostředí či dokonce výrazně zlepšit jejich situaci a tím zvýšit i jejich hodnotu. Strategická rozhodnutí mají úzkou spojitost s oceňováním.

Další přístupy k oceňování pramení z potřeb statutárních orgánů, akcionářů, vlastníků, investorů, ale i věřitelů, zřizovatelů, státních orgánů, soudů, insolvenčních správců, likvidátorů atp.

V této oblasti Vám můžeme nabídnout služby spojené s oceněním podniku/závodu a finančních investic včetně analýzy činnosti. Služby v tomto oboru zahrnují:

 • finanční ocenění podniku/závodu (jeho samostatné části),
 • ocenění podílu ve společnosti (minoritní a majoritní podíly),
 • ocenění synergických účinků,
 • studie podnikatelského záměru,
 • posouzení reálnosti investičního záměru,
 • studie finanční restrukturalizace,
 • ocenění pohledávek a závazků,
 • ocenění specifikovaného podnikového majetku,
 • ocenění pachtu závodu,
 • revize znaleckých posudků a jejich obhajoba,
 • transferové ceny,
 • ocenění pro potřeby insolvence, exekuce.

 

 

Ze zkušeností z oceňování podniků víme, že většina našich privatizovaných či nových soukromých společností dříve či později uvažuje o vyhledání strategického investora. Pohled na široké možnosti fúzí a akvizic (Mergers and Acquisitions) vedoucích k zamyšlenému cíli znepříjemňuje skutečnost, že stejným způsobem ve stejném oboru přemýšlí desítky společností a je zřejmé, že všechny nemohou stejně dobře uspět.

V otázkách přípravy a realizace akvizic naše znalecká kancelář dlouhodobě spolupracuje s významnými firmami, které se specializují na M & A včetně vyhledávání vhodných investorů.

V případě zájmu umožníme svým klientům využít naše know-how vedoucí k realizaci zamýšlených projektů.