Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Nabídka poskytovaných služeb

Naše znalecká kancelář se specializuje na veškeré typy ocenění. Našimi klienty jsou holdingové a mezinárodní společnosti, banky, veřejné i státní instituce, ale také podnikatelé i fyzické osoby. Žádný projekt pro nás není příliš velký a příliš složitý. Vždy si najdeme čas, abychom porozuměli Vašemu podniku či Vašemu projektu tak, jak jsme byli zvyklí i v minulém, téměř 30letém působení. Naše znalecká kancelář je řízena především potřebami klientů. Vzájemná spolupráce s klientem je vázána absolutní diskrétností a služby jsou zajišťovány na vysoce profesionální úrovni. Nabízené oceňovací služby jsou charakteristické vysokou odborností, jsou nestranné, spolehlivé a nezávislé.

Základní přehled poskytovaných služeb:

Naše služby zahrnují jak oceňování jednotlivých majetkových položek, tak velkých provozních celků.
U obchodního závodu oceňujeme nejen jeho výnosový potenciál, ale také veškerý hmotný a nehmotný majetek, včetně patentů, licencí, ochranných známek, případně licenčních smluv, atpod.

Obor, ve kterém působíme, úzce navazuje především na daňové poradenství, auditorské a právní služby. V případě zájmu klienta o realizaci zamýšleného projektu komplexně, můžeme doporučit, popřípadě vybrat odborné firmy, které se danou problematikou zabývají profesionálně a se kterými máme dobré zkušenosti.

Naše kancelář je zapsána do seznamu znaleckých kanceláří kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků (obchodních závodů).

 

 

 

Společníci znalecké kanceláře jsou dále jmenováni znalci podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniku (resp. obchodního závodu) a know how, stroje a zařízení všeobecně, strojírenská technologie, movité věci, gumárenství, doprava městská a silniční, motorová vozidla a historická vozidla, autoopravárenství.

Účel

Ocenění se provádí z různých důvodů. V případě podnikového majetku lze ocenění shrnout do dvou základních skupin:

I. ocenění prováděné v závislosti na vůli vlastníků

 1. prodej, koupě,
 2. zvýšení kapitálu (nepeněžité vklady),
 3. fúze dosud nezávislých podniků,
 4. rozdělení společnosti, podniku/závodu na menší části,
 5. restrukturalizace podniku/závodů,
 6. zástavy,
 7. analýzy (transformace na jinou právní formu, rozšíření, racionalizace, sanace),
 8. uvedení nové emise akcií, povinná (dobrovolná) nabídka převzetí, squeeze out,
 9. Mergers and Acquisitions.

II. ocenění prováděné nezávisle na vůli vlastníků.

 1. ocenění pro účely daní a poplatků,
 2. zkoumání bonity ze strany věřitelů,
 3. stanovení výše majetkové újmy,
 4. vyrovnání mezi společníky,
 5. dědické a rozvodové účely,
 6. insolvence, vyrovnání, likvidace.