Nabídka služeb

Náš znalecký ústav se specializuje na veškeré typy ocenění. Našimi klienty jsou holdingové a mezinárodní společnosti, banky, veřejné i státní instituce, ale také podnikatelé i fyzické osoby. Žádný projekt pro nás není příliš velký a příliš složitý. Vždy si najdeme čas, abychom porozuměli Vašemu podniku tak, jak jsme byli zvyklí i v minulém, více než 25letém působení. Náš znalecký ústav je řízen především potřebami klientů. Naše spolupráce s klientem je vázána absolutní diskrétností a služby jsou zajišťovány na vysoce profesionální úrovni. Nabízené oceňovací služby jsou charakteristické vysokou odborností, jsou nestranné, spolehlivé a nezávislé.

Základní přehled poskytovaných služeb:

Naše služby zahrnují jak ocenění jednotlivých majetkových položek, tak velkých provozních celků.
U obchodního závodu oceňujeme nejen jeho výnosový potenciál, ale také veškerý hmotný a nehmotný majetek, včetně patentů, licencí, ochranných známek, případně licenčních smluv, atpod.

Obor, ve kterém působíme, úzce navazuje především na daňové poradenství, auditorské a právní služby. V případě zájmu klienta o realizaci zamýšleného projektu komplexně, můžeme klientům doporučit, popřípadě vybrat odborné firmy, které se danou problematikou zabývají profesionálně a se kterými máme dobré zkušenosti.

Znalecký ústav je zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků (obchodních závodů) a oceňování finančního majetku.

Společníci znaleckého ústavu jsou dále jmenováni znalci podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech ekonomika, strojírenství, gumárenství, doprava, odvětví nemovitosti, stroje a zařízení, technologie včetně know-how, strojírenská technologie, podniky (obchodní závody) a know-how.

 

 

Společník znaleckého ústavu v oblasti zpracování průkazu energetické náročnosti budov po přezkoušení získal rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. MPO 36727/13/32100/30000 ze dne 18. září 2014 oprávnění č. 1413 energetického specialisty.

Účel

Ocenění se provádí z různých důvodů. V případě podnikového majetku lze ocenění shrnout do dvou základních skupin:

I. ocenění, prováděné v závislosti na vůli vlastníků

 1. prodej, koupě,
 2. zvýšení kapitálu (nepeněžité vklady),
 3. fúze dosud nezávislých podniků,
 4. rozdělení společnosti, podniku/závodu na menší části,
 5. restrukturalizace podniku/závodů,
 6. zástavy,
 7. analýzy (transformace na jinou právní formu, rozšíření, racionalizace, sanace),
 8. uvedení nové emise akcií, povinná (dobrovolná) nabídka převzetí,
 9. Mergers and Acguisitions.

II. ocenění, prováděné nezávisle na vůli vlastníků.

 1. ocenění pro účely daní a poplatků,
 2. zkoumání bonity ze strany věřitelů,
 3. stanovení výše majetkové újmy,
 4. vyrovnání mezi společníky,
 5. dědické a rozvodové účely,
 6. insolvence, vyrovnání, likvidace.