Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Informace o zpracování osobních údajů

 

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte jsou spravovány společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. IČO 293 10 652. V AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pokud využijete možnost kontaktovat nás elektronickým formulářem, potřebujeme znát jméno, příjmení, společnost, emailovou adresu a telefonní kontakt z důvodu další komunikace.

Osobní údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, jsou považovány za přísně důvěrné, jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě, mezinárodním společnostem a ani nejsou předávány do třetí země.

Vaše práva

Každý zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezit zpracování, vznést námitku proti zpracování má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením EU 2016/679.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro úspěšné splnění služeb kanceláře a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě. Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo) se uskuteční za účelem efektivní komunikace s Vámi.

Odesláním informací z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Odesláním informací z internetového formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.