Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zajišťujeme činnost energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v aktuálním znění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 slouží pro zhodnocení užívané budovy z hlediska její energetické náročnosti a jako doklad o splnění požadavků budovy na její energetickou náročnost při výstavbě nebo při větší změně dokončené budovy. PENB umožňuje srovnání budov z hlediska nároků na energie, a tedy i nákladů potřebných pro provoz. Slouží jak stávajícím majitelům a uživatelům budov, tak např. zájemcům o koupi či pronájem domu nebo budovy, při rozhodování o kupní ceně nebo výši nájmu.  Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy a jiné komerční budovy.

Kdo má vlastně povinnost PENB zpracovat
a kdy?

Zákonná povinnost se týká všech vlastníků budov, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území České republiky pod pokutou v maximální výši 200 000 Kč.

Zdali PENB budov užívaných mít, nebo ne se řídí tzv. energeticky vztažnou plochou. Zjednodušeně se dá tato plocha vysvětlit, jako zastavěná plocha budovy x počet vytápěných podlaží.

Povinnost do 01.01.2015 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1.500 m2 energeticky vztažné plochy. Pro budovy užívané orgánem veřejné moci platí tato povinnost pro energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2.
Povinnost do 01.01.2016 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1.000 m2 energeticky vztažné plochy.

Energetická náročnost Budov

Povinnost do 01.01.2019 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov pod 1.000 m2 energeticky vztažné plochy.

Povinnost zajistit zpracování PENB mají také všichni stavebníci při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Za větší změnu se dle zákona považuje změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Povinnost zajistit zpracování PENB platí také pro vlastníky budovy nebo SVJ při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (bytu, nebytové jednotky), při pronájmu budovy a od 01. ledna 2016 také při pronájmu ucelené části budovy.

PENB platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.

Co nabízíme:

  • Vypracování „Průkazu energetické náročnosti budov“ (PENB), podle § 7a zákona 406 /2000 Sb. o hospodaření s energií v aktuálním znění.
  • Poradenskou činnost v oblasti energetického specialisty.